حرکت ناظر در مورد شپنا بسیار عجیب بود بازگشایی به حجم مبنای یک و قبل ان هم بستن نما به خاطر تعدیل 6 تومنی و حالا پاک شدن کلیه اطلاعات امروز

این حرکت چه معنی میتواند داشته باشد عدم برنامه ریزی عدم هماهنگی برخورد سلیقه ای با قانون ...