اخر وقت بازار عرضه های سنگینی به خود دید و بیشتر سهم ها صف خرید خود را از دست دادند علت ان بیشتر سیاسی بود اما نباید غافل شد که برخی سهم ها چند روزی خوب رشد نموده یودند و شاید نیاز به استراحت باشد

شپنا هم به اندازه حجم مبنا عرضه داشت تا از رفتن به گره چلوگیری شود به نظر میرسد فردا هم عرضه ها سنگین شود و از ابتدای هفته بعد بازار مثبت تر شود