دوستان فعلادر خرید کگل دست نگهدارید بهره مالکانه روند اصلاح را شاید زیاد کند