امروز نماد های سنگ اهنی و نماد های وابسته به انها صف شدند علت ان شایعه در مورد عدم افزایش بهره مالکانه می باشد به هرحال باید دید ایا دولت به همین سرعت از موضع خود عقب نشینی نموده است یا خیر.

خودرو امروز به گره رفت به نظر گروه خودرو بیشترین اسیب را از تحریم های میبینند فعلا صنعتی با ریسک بالا هستند.

رتاپ برای تعدیل بست و در اینده رکیش و رانفور هم  برای تعدیل خواهند بست.