صف خرید سنگ اهنی ها پایدار نبود عرضه های بسیار سنگینی صورت گرفت و فعلا متعادل شده اند .

ولغدر شرکتی که بدترین مدیریت را در لیزینگ ها دارد چند وقتی است در مدار رشد است صورت های مالی این شرکت بسیار بی ثبات است و دستکاری به شدت در ان صورت میگیرد به هر حال با احتیاظ وارد سهم شوید