دوستان در شرایط فعلی برخورد هیجانی با بازار نداشته باشید .

امروز دلار و سکه افت زیادی نمودند اما سخت است که بیان کنیم این پول بک است یا اغاز یک روند نزولی شدید .

به هر حال هنوز خیلی زود است که در مورد برخی مسایل تصمیم گیری شود پس با احتیاط عمل کنید