امروز با خبر جدی شدن افزایش بهره مالکانه بازار در میانه راه روند نزولی به خود گرفت ولی باید توجه داشت که این خبر بیش از انکه بر روی سوداوری سنگ اهنی ها اثر داشته باشد بیشتر جو منفی هیجانی ایجاد میکند .

برخی سهم ها در قیمت های مناسبی هستند همانند

وایران

حفاری

وبشهر

ولیز

دوستان در مورد فایر به اعتقاد من بین 500 تا 400 تومن سود میسازد به نظر بهترین کار صبر نمایید تا گزارش شرکت بیاید ببینیم تا کار کرده است شرکت است که یکی از بدترین سبک های مدیریتی را دارد و تغییر در شرکت فعلا بیشتر بواسطه افزایش نرخ فروش است .