کمبود نقدینگی بازار را به شدت ضعیف نموده و از سوی دیگر عرضه های اولیه پی در پی این مشکل را دو چندان نموده است . اگر نقدینگی مناسبی تزریق نشود بازار روند صعودی نخواهد گرفت حقوقی ها هم در این روز ها اصلا حرکتی نمیکنند به نظر منتظر وضعیت بودجه ای کشور هستند و کنترل شاخص ناهنجار بازار.

به نظر میرسد وضعیت ارزی دولت خراب تر از این هم بشود کاهش فروش نفت از یک طرف و افت قیمت نفت در اینده این امر را جدی خواهد نمود دولت دربه در دنبال منبع درامدی برای هزینه های وحشتناک خود است تعهدات دولت هر روز بیشتر میشود اما منبع تامین این تعهدات مالی فعلا نامعلوم است.

به نظر من اوضاع یورو بدتر از این هم بشود برنامه های ریاضتی با همراهی سارکوزی صورت میگرفت با شکست وی چپی ها بعید است این برنامه را پی گیری کنند و این یعنی ناهماهنگی با المان و جلوگیری پخش نمودن مشکلات نتیجه صحبتم این است که احتمال ریزش در اینده هم در مورد اونس و هم در مورد نفت و سایر فلزات اساسی وجود دارد.