در مورد قیمت کالاهای شرکت های بورسی همانند فخوز یا شدیس سایت بورس کالای ایران مرجع است

برای مثال در این لینک ببینید

http://ime.co.ir/site/654/default.aspx

همیشه باید سایت بورس کالا را چک کرد زیرا برخی اوقات قیمت محصولات شرکت های به شدت افزایش یا کاهش می یابد که این امر بر وضعیت سهم تاثیر زیادی دارد

در مورد قیمت های جهانی هم بستگی به کیس مد نظر شما دارد برای مثال قیمت متانول

لینک زیر را ببینید

http://www.methanex.com/

در مورد ولسایا شرکت با افزایش سرمایه فعلی سرمایه خود را دوبرابر نمود و قدرت دریافت وام گیری را افزایش داد و همچنین با توجه به اینکه از اورده انجام داد وضعیت نقدینگی شرکت را تا حدودی بهبود خواهد داد زیرا ژولی از شرکت خارج نخواهد شد و سود سال 90 و ماقبل را در شرکت حفظ میکند

در مورد همرا اول ببینید کسی که سهم همراه را در یک روز بعد از عرضه اولیه یعنی در قیمت حوالی 3800 خریداری نموده بود و سهم را نمیفروخت الان با سود های مجمع و افزایش قیمت سهم با سود بیش از 60 درصدی مواجه بود به نظر من سهم بسیار خوبی است البته با دید بلند مدت .