امروزه بازار های مالی به قدری پیچیده شده اند که دیگر با یک انالیز تکنیکال  راه به جالی نخواهیم برد امروز اگر با دانش محدود وارد بازار های مالی شویم شکست غم انگیزی در انتظار ما خواهد بود اگر مبنای کار خود را سود اقتصادی در نظر بگیریم بدون شک بیش از 90 درصد شرکت کننده گان در هر بازار مالی بازنده هستند. برای اینکه حداقل بتوانیم در این بازار حرفی باری گفتن داشته باشیم باید خود را مسلح کنیم بدون داشتن یک سیستم معاملاتی قوی و داشتم مدل مناسب برای پیش بینی حرکات بازار با خطای کمتر قادر نخواهیم بود با غول پیکران بازار رقابت کنیم هوش تریدرینگ خود را باید قوی کنیم از دانش های به روز در این حوزه استفاده نمایم.

برخی از تکنیک ها و روشهای علمی جدید در این حوزه میتوانند موارد زیر باشند

هوش مصنوعی

شبکه های عصبی

تفکر فازی

الگوریتم تیریز

مدل داده ستانده

سری های زمانی

خودمان را اسیر تحلیل های تکنیکال نکنیم زیرا حاصل این تحلیل فقط یک داده برای یک سیستم معاملاتی قوی میباشد.

در مورد بازار باید عرض کنیم نقدینگی در بازار کم است و عدم حرکت بزرگان بازار هم شاید نگران اینده هستند. اما به شخص فکر میکنم نشست بغداد بعید است با شکست روبرو شود هر دو طرف در شرایط هستند که نیازمند توافق هستند.