یکی از نکاتی که همیشه باید توجه کنیم عدم اعتماد به رسانه های است بیشتر خبرها ی انها هدف دار است بدون شک صاحبان این رسانه ها سرمایه های خود را در همان محلی سرمایه گذاری میکنند که ما سرمایه گذاری میکنیم. بیشتر دوستان یادشان است بلومبرگ و رویترز و ... هر روز تبلیغاتی از اونس 2200 دلاری میکردند حالا ببینید. اسیر جو سازی ها و تیترهای رسانه ها نشویم.

بازاری نزولی را در بورس شاهد هستیم بی تحرکی بازیگران اصلی ان هم روند نزولی را تشدید نموده است .

نظاره نمودن بازار تا اوایل خرداد امری منطقی است. اگر چه برخی سهم ها در قیمت های وسوسه کننده ای هستند ولی خرید با ریسک پایین در وضعیت فعلی حرکتی عاقلانه است.