نتیجه نشست چه میتواند باشد؟

با حجم اطلاعاتی که ما داریم واقعا هر گونه اظهار نظری در مورد نتیجه نشست بسیار سخت است البته می توان سناریو های زیادی را چید اما اعتبار انها بسیار پایین خواهد بود در مقابل سناریو های خلق شده باید یک استراتژی چابک داشته باشیم تا در صورت روبرو شدن با شرایط بسیار متضاد سرعت کافی برای پاسخ گویی را داشته باشیم.

گزارش درازک برای 12 ماهه بدون تعدیل امد که به نظر من عدم تعدیل فقط مشکل شرکت در تامین ارز به نرخ دولتی بود است سال گذشته نقدینگی مناسبی از بازار جمع کرد و به لحاظ تاین نقدینگی مشکلی نداشته است به نظر من اصلاح پی ب ای این صنعت در اینده البته به ارامی صورت خواهد گرفت.

شلعاب هم با توجه فریب بازی های شرکت که ... گزارش خوبی فرستاد

فعلا نقدینگی خود را حفظ نموده ام و نظاره گر تمامی بازار ها.

امروز تمامی بازار ها نزول نسبتا شدیدی داشتند نفت تا 93 دلار امد انس تا 1556و فلزات از جمله مس هم کاهش زیادی داشتند اگر یادتان باشد یکبار عرض نمودم نزول شدیدی در تمامی بازار ها خواهیم داشت که هم اکنون در حال رخ دادن است.

اقا مهدی در مورد مطالبی که فرمودید در حد توان و دانش خودم حتما و در مورد نرخ ذخیره هم عرض کنم یکی از ابراهای سیاست های پولی بانک مرکزی است که با کاهش ان خلق پول توسط بانک ها بیشتر شده و درنتیجه جلوگیری از رکود البته خلاصه عرض نمودم اگر ابهامی باشه حتما بفرماید تا بیشتر باز کنم.

دوستان به هیج عنوان دنباله رو حقوقی ها نباشید یک بار علت ان را مفصل عرض کردم پول انها با پول ما فرق میکند بسیار نکته مهمی است.

موفق و شاد باشید