بازار کم حجمی را شاهد  هستیم که منطقی هم است به نظر من وجود یک سهم مناسب ساختمانی در قیمت مناسب در سبد خالی از لطف نیست بنده ا س پ را مناسب میدانم . دوستان در ورود به برخی سهم ها دقت کنند به خصوص در صنعت حمل و نقل.

در مورد قندی ها فعلا ورد به این صنعت خیلی جالب نیست مورد غضب بازار قرار گرفته اند اگر چه سال گذشته طوفان به پا نموده بودند. هنوز به روند صعودی ارز های خارجی حتی با وجود کاهش تحریم ها اعتقاد دارم .

در شرایط فعلی حفظ نقدینگی برای من الویت است در مورد فایرا به نظر من تنها تهدید شرکت رفتارهای عجیب دولت در مورد نرخ انژری است اما ترجیج میدهم با یک کزارش ضعیف اولیه وارد سهم شوم.

در مورد بانکی ها یانک ملت جای رشد مناسبی دارد البته وپاسار هم در قیمت 150 میتواند مناسب باشد.

وتوشه حوالی 180 مناسب می باشد بر خلاف برخی اعتقاد دارم سرمایه گذاری  سنگین شرکت در اوارق مشارکت یک امتیاز بزرگ برای ان است