امروز بار دیگر مپنا افزودم امیدوارم مثل سابق ما را زمین نزند به نظر من خرید مپنا در حداقل قیمتی بسیار مناسب میباشد