امروز از جو منفی روز گذشته کاهش یافت مپنا سهم پیشنهادی هم امروز رشد مناسبی نمود و به نظر من فروش ان کار منطقی نیست .

دوستان خگستر از سهم هایی است که در منفی کامل فقط برای نوسان گیری مناسب است در صورت خرید در قیمت بالا با مشکل مواجه میشوید پس در حداقل قیمتی وارد شوید .

دوستان اهل مجمع میتوانند روی شلعاب بررسی داشته باشند ایراد سهم نقدشوندگی سهم است اما سهمی مطمن است.