چند روز پیش عرض کردم چند تا حقوقی بزرگ به همراه چند سفته باز و سایت تبلیغاتی به سمت سیمانی ها رفته اند به نظر من ریسک ورود شاید بالا نباشد اما خواب سرمایه بسیار طولانی خواهد بود با توجه به نقدشوندگی پایین بیشتر سهم های این صنعت.

ساختمانی ها و سرمایه گذاری ها قابل بررسی هستند فقط با دید میان مدت سوداور هستند زیر بازار حداقل تا انتهای خرداد فرسایشی خواهد بود