اوضاع بازار به قدری ضعیف است که خریدارن حتی حقوقی حاضر به خرید سهمی همانند مپنا با سود انباشته بالا و سود تلفیقی خوب امسال و سال اینده  نیستند وقتی جهت دهی ها در اقتصاد اشتباه باشد بدون شک سرمایه های به سمت فعالیت های غیر اقتصادی از جمله خرید و فروش ارز یا طلا میرود و جایی برای تولید نخواهد بود.

حفاری به چه روزی افتاده است که پی ب ای سهم زیر 5 قبل مجمع امده اینها همگی نشان از ترس شدید نسبت به اینده کشور است سرمایه گذار میداند اخرین روزنه امید وی که توافق دست و پا شکسته با غرب لست اگر حاص نشود باید به بورس که هیج با زندگی خداحافظی کند ولی فعلا امیدوار هستیم