نشست امروز ایران با اژانس بدون نتیجه به پایان رسید به نظر من عدم پذیرش بازدید از پارچین که قبلا به نوعی اعلام امادگی برای قبول ان نموده بود حرکتی برنامه ریزی شده بود تا نشان دهد ایران خیلی در موقعیت بدی قرار ندارد تا در نشست مسکو بتواند بازی خوب و با روحیه ای را ایفا نمایید به نظر من مسکو ایستگاه اخر نیست بازی ادامه خواهد یافت اما با حرکات سنگین و عجیب تر.

برنانکه هم نتوانست قیمت فلزات اساسی و نفت را بالا بکشد اگر چه زیاد شفاف صحبت نکرد ولی فعلا قیت های جهانی در وضعیت خوبی نیستند به خصوص نفت .

اونس هم باز زیر 1600 برگشت هفته قبل عرض نمودم صعود ندارد با این خبر امروز فردا دلار خود را شاید تا 1800 هم بکشاند باید منتظر نشست مسکو ماند واقعا نتیجه ان حیاتی برای کشور حیاتی است .

عدم حمایت از بازار جای سوال دارد ایا حقوقی ها منتظر قیمت های پایین تری هستند یا سرمایه انها در بازار دیگری گیر است یا نگران بحران گسترده هستند؟

اقا مهدی در مورد سبد هم حتما مطلب خواهم زد امروز نتوانستم جمع بندی نماییم .

موفق و شاد باشید