فملی سود بسیار عالی ساخته است تقریبا 91 تومن سود ساخته است پایین گزارش یک نکته طلایی است و ان این که فروشهای صادراتی از نرخ دولتی به نرخ توافقی تسعیر گردیده استاین یعنی صادراتی ها دیگه نرخ ارز دولتی را باید فراموش کنند چون وقتی بزرگترین صادر کننده کشور با نرخ توافقی تسعیر میکند  بقیه دیگه جای خود دارد البته در مورد فملی ممکن است بدهی شرکت هم با همان نرخ توافقی صورت بگیرد اگر کگل هم سود خوبی بسازه ومعادن و بعد  وسپه حرکت های خوبی می کنند

پسهند هم سود خوبی ساخته است 33 تومن برای سال 90.