بیش از 300 پست زده ام سعی نموده ام  مطلبی را از جایی کپی نکنم صحبت این است که وبلاگ نویسی با پخش خبر خبرگذاری ها فرق میکند متاسفانه برخی فقط در وبلاگ خود مطالب سایر سایت یا خبرگذاری ها راقرار میدهندکه به نظر من نمیتواند در افزایش دانش بازدید کنندگان  وبلاگ هااثر داشته باشد باید نوشت. با وجود جمعیت تقریبا 80 میلیونی تعداد وبلاگ های به روز در حوزه اقتصاد انگشت شمار است علت چیست ؟

دوستان نظر دهید

واما

بیوریتمولوژی چیست؟

معنای اصطلاحی بیوریتم ریتم حیات است هر انسان سالمی داری سه تا سیکلاست که عبارتند از سیکل 23 روزه فعالیت های جسمی 28 روز احساسی و 32 روز فکری است که نصف هر کدوم از این سیکل ها مثبت و نصف ان منفی است .برای دانستن این ریتم باید تاریخ دقیق تولد تان را بدانید نه شناسنامه ای .

به نظر میرسد این دانش کمک خوبی به تریدرها ی بازارهای مالی میکند اگاهی از این سیکل ها وضعیت ما را برای حرکت در بازار مشخص میکند .

در سایت زیر میتوانید از وضعیت فعلی خود به صورت رایگان اگاه شوید

http://www.raze4fasl.com/4fasl/index/