امروز باز منفی و کم حجمی داشتیم که بیشتر به علت نشست مسکو میباشد دلار در بازار کمی رشد نمود فکر میکنم فردا بانک مرکزی مقداری به بازار تزریق کند واقعا پیش بینی نتیجه نشست مسکو سخت است اما اگر با نگاه فازی به مسله نگاه کنیم نتیجه 65 درصد مثبت و 35 درصد منفی است به هرحال شکست در مسکو کشور را دچار بحران بزرگی میکند فراموش نکنیم که هنوز تحریم های جدی و تاثیر گذار اجرایی نشده اند. به هر حال به نظر من خرید برخی از سهم ها در منفی کامل فردا میتواند مناسب باشد بازار کف خیلی پایینی ندارد ریزش خیلی سنگینی اگر خدای نکرده نشست مسکو منفی باشد وجود ندارد

برای فردا سهم های زیر در منفی کامل میتوانند جذاب باشند

مپنا

حفاری

فاذر

ولصنم

اس پ

پکویر

اگر چه بازار کم حجم و منفی را شاهد هستیم و درونمای جالبی را نمیبینیم اما به نظر من برخی از سهم ها حتی با وجود تحریم ها در میان مدت بازذهی بیش از اوراق مشارکت خواهند داشت

ممنون از تمامی دوستانی که روز گذشته در مورد پست بنده نظر دادند خیلی خوشحال هستم که برخی از بهترین های بازار به وبلاگ بنده سر میزنند .

موفق و شاد باشید