امیدوارم مذاکرات نتیجه خوبی داشته باشه نه به خاطر اینکه توی بورس هستم مقداری سود بگیرم نه به خاطر کودک سرطانی که به خاطر تحریم رنج اش زیاد شده است زیرا داروی وی به راحتی پیدا نمیشود به خاطر کارگری که الان در کاراش در حالت تعلیق قرار گرفته به خاطر تحریم کارفرمای وی مجبور به تن دادن به این امر شده به خاطر دانشجویی که سال اول است از حالا  استرس عدم یافتن شغل به خاظر اقتصاد فلج شده تحریمی دچار بحران شده است به خاطر کارمندی که به خاطر تحریم باید تورم بالای 50 درصدی را تحمل کنه به خاطر ...