واقعا وقتی اوضاع اقتصاد کشور را من بیسواد این گونه اشفته میبینم حداقل در یک پست در وبلاگ یا در یک فروم یک انتقاد یک درد و دل بالاخره چیزی مینویسم برای هموطن خود از استاد های اقتصاد این کشور در تعجب هستم که حتی شجاعت یک نوشتن یک مقاله مختصر حتی نه انتقادی برای اگاهی مردم را ندارند شاید بدانید توی همین کشورافرادی هستند  که از UCL که بهترین مرکز اموزشی دنیا در اقتصاد است داریم اما تا به حال از انها مقاله ای که ذره ای  به اگاهی این ملت بیفزاید ندیده ام  شاید من اشتباه میکنم . هنوز اساتید ما جهانی نشده اند جهارچوب دانشگاه را میبینند و کتاب ها و مقالات ای اس ای را یا شاید هم ... بگذریم خیانت خیانت است .

بازار بورس کشور در شرایط واقعا بدی است از حوزه سیاست بگیر تا اقتصاد هم بر علیه این بازار کوچک هستند اگر کمی منصفانه نگاه کنیم تحریم ها بخشی از مشکل اقتصا ما هستند مشکل اقتصاد کشور ما به هزینه های وحشتناکی برمیگردد که برای دولت ایجاد شده است و دولت مجبور است برای تامین این هزینه ها سرسام اور منبعی پیدا کند برایند ان نقدینگی بی حسابی است که وارد جامعه شده است اگر خیلی ساده بخواهیم نگاه کنیم دولت  مستقیما دلارهای نفتی را ریال کرده تا هزینه های خود را پوشش دهد هزینه هایی که بیشتر نگاه سیاسی بر انها حاکم است تا اقتصادی خوب مسلم است نتیجه این سیاست اگر اسم ان را سیاست انبساطی بگذاریم چنین تورم افسارکسیخه ای میشود.

در مورد شبندر عرض کنم اگر این پالایشگاه به دست بخش خصوصی البته اگر باشه بیفته واقعا در عرض دو سال شرکتی با سود دهی خوب میشود اما همان مشکل سابق تفکر دولتی حاکم بر ان ان را زیان ده کرده است تحریم ها بر صنعت پالایشگاه تاثیر بسیار کمی دارد به نظر حوالی قیمت اسمی قیمت مناسبی باشد دوستان یادشان است  روزی که شبریز عرضه شد خریداری نداشت همه از اوضاع نامطلوب شرکت مینوشتند و حتی خود من نخریدم اما مجموعه پارسان الان مالک اصلی ان است و اوضاع بسیار خوبی دارد به هر حال به نظر من با توجه اوضاع کشور سازمان مجبور است قیمت پایینی بگیرد ولی به نظر من شرکت اینده داری است اگر قیمت پایینی بخرد بدون شک خریدار هستم البته توجه کینم که زیان انباشته ای 37 تومنی برای هر سهم دارد اما امسال شاید ان را پوشش دهد موقعیت خوبی هم برای صادرات داره البته اگر مصرف کشور اجازه بدهد