بازار امروز به شدت نزولی است به نظر من دوستانی که نقد هستند فعلا خرید نکنند اوضاع کشور به نظر من بدتر هم خواهد شد نه خاطر تحریم بلکه بخاطر سیاست های فساد اور دولت در حوزه اقتصاد البته دوستان به بازده نقدی سبد خود هم توجه کنند اگر سهمی دارید و در زیان هستید با دید بلند مدت ان را نگهداری نمایید فعلا بازار رشدی نخواهد داشت به نظر اگر نشست فنی استانبول مثبت باشد مشکلی را حل نخواهد نمود زیرا سیستم اقتصادی کشور در شرایط قابل پالایش نیست و نیازمند سیستمی جدید است نه با نیروهای دفاعی سیستم فعلی.