امروز هیجان بدی از نوع منفی ان در بازار حاکم بود امیدوارم سازمان برنامه ای برای کنترل صندوق ها داشته باشد بیشتر این صندوق ها در سهم های شاخصی در قیمت بالا و سنگین وارد شده اند به نظر من حداقل تا نشست استانبول بازار حال و روز خوبی نخواهد داشت

توی کدال هم گزارش های زیادی امده از جمله تفیرو 68 تومن سود ساخته لسرما 35 تومن یوتان 34 تومن ونفت 5 تومن و کویر تایر هم سه ماهه 18 تومن سود ساخته قپیرا هم سود سال اتی منتهی به تیر را هم 115 تومن گزارش نموده است

در مورد شبندر به نظر من البته شاید برخی بخندند اما زیر 100 تومن قیمت خوبی برای خرید است به هیج عنوان قیمت بالا نخرید علت ان هم جو منفی بازار است برای خرید هم عجله نکنید با ارامش و تمرکز وضعیت بازار را ارزیابی نمایید