بازار امروز تا حدودی حمایت شد اما به نظر من فشار فروش همچنان وجود دارد و عطش عرضه کمی مخفی است پس در خرید های خود احتیاط کنید و با سرمایه خود بازی نکنید صف فولاد هنوز به طور کامل جمع نشده پس شاید فردا هم یک پله پایین بیاید

در مورد شبندر هم من تا قیمت معلوم نشود خرید نمیکنم این سازمان شاید یک حقوقی را راضی کرده باشد با قیمت بالا وارد سهم شود ولی فعلا باید احتیاط نمود اگر چه سهم خوبی است اما شرایط بازار خوب نیست .

تنش های رسانه ای هم کمی زیاد شده است و نکته دوم واردات سنگین مواد غذایی در کشور است که کمی نگزان کننده است امیدوارم نتیجه گیری من اشتباه باشد ولی حواستان به رفتارهای برخی مسولین و حجم واردات گمرک و حجم صادرات نفت باشد