با خبر تزریق 120 میلیارد یوروی در اینده به بازارهای مالی اروپا قیمت نفت و سایر فلزات رشدی بسیار خوبی داشتند باید دید اروپا هم به دنبال امریکا سیاست تزریق نقدینگی به بازار هیا مالی را ادامه خواهد داد یا خیر به نظر بیشتر اهالی فن اروپا هنوز ضعیف است و نباید زیاد خوشبین باشیم به اعتقاد من روسیه تنها کشوری است که در شرایط فعلی اقتصاد جهانی امتیازهای خوبی بدست میاورد  به نظر میرسد در تلاش است تا قیمت نفت را هر طوری است در قیمت های بالای نگهدارد به هر حال باید توجه کرد که اقتصاد جهانی در وضعیت اشباع سیکل عمر خود است و نمیتوان امیدی به احیای رشد در ان داشت مگر اینکه سیستم اقتصادی نوینی در جهان پیاده سادی شود که ان هم تقریبا غیرممکن است.

دلار در اخرین روز هفته گذشته به 2000 تومن رسید باید دید کاهش در فروش نفت کشور ریال را چقدر ضعیف میکند بدون شک اقتصاد به شدت وابسته ما به نفت در استانه ورود به یک وضعیتی است که تقریبا نو میباشد و تا به حال  چنین گرفتاری در اقتصاد ما وجود نداشت نه بواسطه تحریم و کاهش قیمت نفت زیرا ما در گذشت نفت را زیر 10 دلار هم فروخته ایم بلکه بواسطه رشد وحشتناک هزینه های دولت که به شدت به همین دلار های نفتی وابسته است و هر گونه کاهش در ان قطعا بخشی از اقتصاد توهم زده با چاپ پول را دچار بحران میکند نکته ای که به ان خیلی اعتقاد دارم این است که قیمت ارز توسط بازیگر اصلی اقتصاد به اینجا کشیده شده است توهم است که بنشینم و بگویم مکانیزم بازار قیمت ها را به اینجا رسانید است قدرت عرضه واقعا برتر از تقاضا است مشکل اقتصاد ما بحران هزینه های دولت است در این مسله نباید تردید کرد از یکشنبه هم تحریم های ار.پا اجرایی خواهند شد و باید دید کشور برای بیمه و فروش نفت خود چگونه عمل خواهد نمود.

اگر پویا نگاه کنیم و اهالی فن اندکی تفکر کنند می توانند تهدید را به فرصت تبدیل کنند زیرا کشور ما پتانسیل چنین امری را دارد اگر کاهش ارزش پول ملی را به عنوان ابزاری برای رشد صادرات بکار ببندبم ما هم میتوانیم همانند بسیار از کشورها تولید خود را از بحران فاجعه بار نجات دهیم فقط نیازمند برنامه ریزی و سازماندهی است اما افسوس که چنین ارداه ای نیست هنوز هم دلار 2000 تومنی قاچاق پوشاک حتی ترک را توجیه میکند.

بازار خوشبختانه برخلاف نظر من تا حدودی حمایت شد امیدوارم این امر ادامه یاید برای هفته اتی روند بازار تا حدودی ملام تر خواهد شد و نزول زیادی نخواهیم داشت به نظر من برخی شرکت هنوز هم میتوانند در میان مدیت سوداور باشند صنایعی که نهادهای خود را در داخل تیهیه می نمایند خیلی دچار مشکل نخواهند شد اگر چه مشکل نقدینگی برای تمامی صنایع هم اکنون یک تهید میباشد مشکل صادرات برای برخی صنایع هم جدی است باید توجه کنیم که مشتریان هم وضعیت بد ما را متوجه هستند.

و در اخر به قول چگوارا باید همیشه اماده باشی تا در اعماق وجودت هر بی عدالتی را که بر هر فردی در هر نقطه ار دنیا میافتد را  حس کنی .

موفق و شاد باشید