امروز دلار تا 1920 هم پایین کشید تا باز هم اثبات شود بازیگر اصلی اقتصاد کشور با نوسان گیری از ان و ایجاد هیجان های موقت بخشی از نقدینگی را میبلعد فعلا بازار سرمایه به خوبی حمایت میشود این حمایت همراه با تبلیغات وسیع در مورد ان در بیشتر رسانه های کشور است اگر بتوانند بخشی از نقدینگی را به بازار سرمایه برگزدانند رشد خوبی بازار خواهد داشت فعلا روند کاهشی دلار را به دیده فرصت نگاه نکنید اگر جه اعتقاد دارم روند ان صعودی است اما فعلا بازیگر اصلی به سمت بازار سرمایه امده ایمدوارم موقت نباشد

اذراب 44 ریال تقسیم کرد بعد از جند سال و دوستان اخبار بسیار خوبی از مجمع میگفتند امروز یکی از سایت های بورسی اشتباه فاحشی همانند من که روز گذشت داشتم نوشته اند حدس بزنید اشتباه دیروز من در نوشته هایم و امروز سایت بورس نیوز را ؟

دوستان به وبانک توجه کنید این سه وضعیت مناسبی داره اما سهامدارهای عمده تمایلی به رشد ان ندارند ولی فکر میکنم افزایش سرمایه شرکت همه را در اینده غافلگیر کند حضور در مجمع سه میتواند با سود همراه باشد و شاراک هم به نوعی سود سازی سهم را تضمین نموده است

موفق و شاد باشید