بازار امروز مثبت بود و امید ها دوباره به تالار های بورس برگشتند یادمه یکبار گفتم بورس جای مانور بسیاری برای سرمایه داران دارد و اپشن های زیادی دارد برای همین روزها است وقتی جذابیت در سایر بازار ها افول کند بهترین کار شروع در بورس است بدون شک نه از دلار دولتی 1700 خبری خواهد بود و نه از تعدیل های مثبت انچنانی مراقب باشید در سقف وارد سهم نشود عرضه های خصوصی سازی در برخی سهم ها نکته های زیادی داشت قدر مسلم دولت در هیچ شرایطی بازار را حمایت نخواهد نمود و در رشد با تمام وجود عرضه ها خواهد نمود .

درود بر بازیگران قندی ها بسیار زرنگ هستند حتی موسسات مالی امریکایی هم مثل اینها نمی توانند تریدرها را اسیر بازی ها خود بکنند یک مثال از همین قندی هایی بگویم که اوضاع نسبتا بهتری نسبت به بقیه دارد سهم از سال گذشته سود اش بیشتر از 25 درصد بازی مثبت نداشته ولی سهم دو بار رالی سنگینی داشته حرف من این نیست قندی نخرید فقط مراقب باشید سهمی را نخرید که سال ها منتظر رشد انها باشید .

از جمله سهم های مدرن و پویا ثمسکن است من دوسالی سهادار سهم بودم بسیار شرکت با کیفیتی است در بین ساختمانی ها واقعا سهم با پدر و مادری است ارزش سرمایه گذاری دارد .

به هیچ عنوان اعتقادی به رشد سریع بازار بورس کشور ندارم باید منتظر اینده ماند و دید اقتصاد چه چیزی را رو میکند تراز تجاری ما در سه ماهه اول که تعریفی نداشت امیدوارم سه ماهه دوم حداقل بعد از سال ها مثبت شود .

وصندوق  هم تعدیل منفی داد به نظر من اگر بازار روند نزولی بگیرد سهم کاندیدای صف فروش شدن است در خرید ان احتیاط نمایید

متاسفانه من به خاطر تمرکزم روی بازار مالی دیگر چندان وقت بررسی سهم ها را ندارم ولی دوستان خواهش میکنم در خرید های خود بسیار دقت نمایید