عطش حقوقیها در فروش نشان از ترس از اینده دارد بدون شک اقتصاد ما چنین رشدی را دیکته نمیکند امروز صبح با بررسی که انجام دادم شدت عرضه حقوقیها برای جای سوال داشت و عطض خرید در حقیقی ها همانند فروش در بازار های نزولی جاالب است.

تریدر خرد با توجه به سیستم معاملاتی ناقص و بدون برنامه خود همیشه در بازار صعودی خریدار است و در بازار نزولی فروشنده است.

تاز زمانی که بازار روند رو به رشد  دارد با ان همراه شوید صحبت های من بیشتر جنبه اموزشی دارد سرمایه دار بزرگ میداند کی طعمه های خود را شکار کند .

اگرر چه من در بازار خرید و فروش ندارم اما بسیار پی گیر روند ها هستم و از سود دوستان خوشحال میشم امیدوارم بازار صعودی خیلی خوبی داشته  باشیم  ولی بالاخره در سقف 95 درصد خریدار ها حقیقی هستند امیدوارم خوانندگان این وبلاگ جز 5 درصد باشند