سلام مهزار جان مطلب شما را خواندم بله دقیقا درسته من هم از ابتدا نظر مثبتی به سهم داشتم سهم بسیار قوی است من کمی خریده ام و اضافه هم خواهم نمود افزایش سرمایه را هم بنده فکر میکردم 500 درصدی است امیدوارم دوستان ناراحت نشود از عدم نام بردن سهام بنده به دلیل اینکه جناب مهراز تمایلی به انتشار ان نداشته باشد نام سهم را نام نبردم

راستی قند لرستان به نظر من سوداوری خوبی خواهد داشت و حتی بهتر از اصفهان است

در موقعیت مناسب اضافه کنیم حساب کتب میکنم میبینم عجب سودی میتونه بسازه دوستان حواستان به قند لرستان باشه

متاسفانه چند روزی است سردرگم هستم ایمیل های مشل دارند و مسنجر و اوو هم مشکا داره درست شود حتما خدمت میرسیم