بهای نفت به 105 دلار رسیده اما نکته مهم این است که اوضاع اقتصاد جهانی به قدری نامطلوب میباشد که کشش چنین قیمتهایی را ندارد به نظر تهدید کشورمان برای قطع صادرات به اروپا اثری کوتاه مدت داشته باشد و بهای نفت کاهش یابد اما نکته مهم این است که عربستان هم در اوج تولید خود است و در اینده به هیچ عنوان توان تولید این چنینی را نخواهد داشت .