نماد شپنا بسته شده و خبری هم در مورد ان نیست اما به نظر من برای اعلام سود سال اتی بسته است شاید بالای صد تومان اعلام کند

بازار امروز با حمایت مواجهه است امیدوارم ادامه دار باشد بازار به قدری شکننده است که یک خبر کم عمق اثر شدیدی بر بازار میگذارد ان هم اثر منفی