واقعیت

بحث خود در مورد سیستمها را از بخش شناخت ادامه میدهم

برای حل هر مساله ای یاید دو وضوع را روشن کنیم

حوزه دانسته هایی که باید از انها کمک بگیریم برای مثال در حوزه بازار مالی حوزه اقتصادکمک کننده است

مسایلی که باید معین نماییم برای مثال یک تصمیم برای خرید چه ابعاد جدیدی را بر روی ما میگشاید

روشن شدن این دو موضوع ما را به سمت طراحی یک سیستم رهنمون میسازد البته برای طراحی یک سیستم معاملاتی باید دانش خوبی در حوزه مالی داشته باشیم

باید سیستم معاملاتی ما سرعت کافی در انتقال اطلاعات داشته باشد اگر سرعت لازم برای کمک به ما برای تصمیم گیری را نداشته باشد چندان کارایی نداد برای مثال وقتی شبکه سیستم معاملاتی شما اطلاعات لازم را بعد از اینکه بازار حرکت نمود است و شما تقریبا جا مانده اید فراهم کند این سیستم کارایی ندارد

سیستم معاملاتی باید بر کلیت بازار تمرکز نماید و اجزا بازار را به صورت مجرا بررسی نکند منظور این است که این سیستم باید بازار را در ارتباط با کلیه اجزای مرتبط با بازار در نظر بگیرد برای مثال به هنگام باز کردن یک پوزیینش جدید در بازار تصمصم شما فقط با توجه به یک معیار و عدم در نظر گرفت محیط بازار نباشد.

این کل گرایی به شما کمک میکند بازار را به همه اجزای تشکیل دهنده اش در نظر بگیریم

دوستان ادامه این مطلب را ادامه خواهم داد و وارد بخش طراحی عملی خواهم شد

/ 1 نظر / 4 بازدید
عزیز

با سلام این آخرین پیغام من در سال 90 خواهد بود. امیدوارم سال 91 سالی پر ازموفقیت برای شما باشد. پیشاپیش عیدتان مبارک