ونیکی

ونیکی حسابرسی شده سال 90 تقریبا 30 تومان ساخته است

قیمت برخی از سیمانی ها واقعا جذاب شده است برای نمونه سفانو واقعا در قیمت خوبی است

اذراب سهمی که فعلا با شایعه افزایش سرمایه 200 درصدی خود رشد میکند اما تحریم های اتی شرکت را با مشکلات بسیاری در وارد نمودن تجهیزات مواجهه خواهد نمود

بشهاب سهمی با نقدشوندگی بسیار ضعیف به قیمت 300 تومان نزدیک میشود شاید دوبازه اوج بگیرد

غنوش سود غیرعملیاتی بسیاری ساخته که به نظر رشد بیش از صد درصدری در انتظار سهم است

ولصنم هم در قیمت خوبی قرار دارد اما فعلا بازار توجهی به ان ندارد

فارس هم یک خبری زده در مورد عدم تحویل نفت به یونان که فعلا روی هواست پشت خبر کسی در نیامده

/ 0 نظر / 7 بازدید