تنش

یک منطق میگوید که هزگر نباید از یک نظم سیاسی انتظار داشته باشیم که چالش های اینده خود را اعلام کند مسلما دولت فعلی هم از این قاعده مستثنا نیست اما با یک بررسی کوچک متوجه خواهیم شد که تنش میان ایران و غرب به این زودی حل نخواهد شد و این امر مشکلات بسیاری را بوجود خواهد اورد که به مراتب پیچیده تر و سخت تر از قبل است باید دید استراتژی دولت چیست در صورت ادامه رویکرد فعلی باید منتظر تورمی شدید تر از شرایط فعلی بود باید دید از ذخایر ازری خود چگونه استفاده خواهد نمود زمان همه پرسش ها را پاسخ خواهد داد

/ 0 نظر / 4 بازدید