نظر

دوستان نظرتان در مورد مطلب زیر چیست

نرخ بهره و p/e رابطه معکوسی دارند حال با توجه به افزایش نرخ بهره ایا این نسبت در بازار کاهش خواهد یافت یا خیر ؟

جالب بدونید که از زمان اعلام نرخ جدید بازار کاهشی بوده است

ایا این مطلب می تواند سیگنال فروش باشد ؟

و یا شرایط تورمی و نقدینگی بالا در کشور این رابطه را بی اعتبار می نماید؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید