شیران

شیران سود سال مالی 90 را نزدیک 400 اعلام نمود و سال اتی را 360 تومان پس فعلا واتی صف خرید خواهد داشت و از طرف دیگر شاید نگاه ها به سمت وصنعت و ولصنم دو سهامدار عمده واتی جلب شود

/ 0 نظر / 4 بازدید