چند نکته

دوستان در شرایظ فعلی سعی کنید وارد سهم هایی شوید که حجم مبنای پایینی دارند یا روان معامله میشوند تا از بازار صعودی جا نمانید

وارد هر صفی نشوید منتظر باشید شاید در اواخر وقت برخی سهم ها عرضه شوند و قیمت پایینی بوجود اید

حتی در شرایط فعلی هم نقدینگی داشته باشید و خرید های پله ای را فراموش نکنید

/ 0 نظر / 4 بازدید