پیمان سپاری ارزی

سیاست برون سپارزی ارزی چیست؟

این سیاست به این معنا است که صادر کننده تعهد مینماید ارز حاصل از صادرات را با قیمت رسمی به دولت بفروشد.

زمانی دولت سراغ این سیاست میرود که بدهی ارزی دولت افزایش و اوضاع اقتصادی و برخی شناسه های دیگر نامطلوب شود.

در شرایط فعلی بحث ها بر سر این مسله که ایا بعد از سال 80 دوباره این این سیاست ضد صادراتی به دلیل مشکلات ارزی دولت در حال اجرا است یا با توجه به عدم واگذاری ارز دولتی به شرکت ها توسط دولت این سیاست هم رنگ باخته است .

نتیجه این بحث وضعیت شرکت های صادراتی را روشن مینماید

باید سهامدارن بدانند شرکت های صادراتی چرا ارزهای خود را در کشورهایی مثل ترکیه سپرده میکنند و به داخل نمیاورند ؟

البته سیاست برون سپاری ارزی برای تمام کالاها وجود نخواهد داشت .

/ 0 نظر / 7 بازدید