اخابر

اخابر سهمی برای کمک به شاخص به نظر من در این سهم خبر خاصی نیست و تعدیل ان هم جیزی نخواهد بود که رشد خوبی کند P/E سهم هم تقریبا بالاست اما به دلیل وزن زیاد در بازار برای بالابردن شاخص ابزار بسیار عالی میباشد البته با روند نمیتوان جنگید باید با ان همراه شد. نکته دیگر بسیاری از حقوقی ها در این سهم بزرگ راحت تر نوسان میگیرند

بازار با هیجان بیشتر سهم ها را رشد میدهد که اینده چندان خوبی را این امر رقم نمیزند

بانکی ها هم بر دار مثبت هستند

/ 0 نظر / 8 بازدید