تعادل

بازار بالاخره با حمایت حقوقی ها متعادل شد و از شدت عرضه ها کاسته شد

امروز ساختمانی های و سیمانی ها با صف های خرید روبرو هشتند

/ 1 نظر / 4 بازدید
ایمان

شاهین جان سلام هنوز روی شپنا و ولصنم نظر مثبت داری برای خرید؟ کف و سقف را چند پیش بینی می کنی ؟ و برای چه مدتی ؟البته ولصنم 128 تومانی دارم ار قبل. راستی وسپه را بفروشم با ضرر کم ؟ ظاهرا سنگ آهنی زیاد ذارد