ناکارا

ساختمانی ها در حداکثر منفی هستند پس از جند روز مثبت شدن نوبت استراحت انها است اما باز هم بر مدار مثبت قرار خواهند گرفت

وغدیر در زیر 400 است شاید خرید ان در 390 خریدی کم ریسک باشد

ومعادن امروز هم بر مدار مثبت

عدم توجه بازار با پالایشگاهی ها با وجود افزایش شدید قیمت نفت جالب توجه است

ثاباد سهمی محکم در ساختمانی ها هنوز منفی نشده

/ 1 نظر / 5 بازدید
عزیز

امروز در حالی که ساختمانی ها منفی معامله می شدند ثفارس با یک اردر سنگین اونهم در 4 مثبت و بااختلاف زیاد نسبت به بقیه سفارشها مواجه شد.