هیجان

امروز نزدیک به 20 درصد از سهم ثارن داد و ستد شد که نشان از ورود سرمایه دارنی بزرگ برای رشد سهم دارد به نظر من سهم خود را نگهداری نمایید نور همدانیان هم وارد شده بازی جالب شده است

حقوقی ها همیشه برنده بازار و بازی هستند با جو مثبتی که را انداختند امروز هیجانن را تزریق کردند دوستان مراقب باشید بعد از انتخابات بازار شاید شل شود

هر دو پالایشکاه بورسی بسته هستند برای تعدیل سود 

شاید فرصت ساختمانی ها باشد به نظر من ثشاهد و واذر مناسب هستند برای خرید

/ 0 نظر / 4 بازدید