رکیش

رکیش امروز متعادل شد البته بنده هنوز نفروخته ام و تا اخر وقت صبر میکنم زیاد توفقی ندارد بالا یا پایین فروختن چون 500 تا بیشتر نیست . ولی سهم بسیار خوبی است و در بلند مدت بسیار عالی است و سوداوری شرکت روندی صعودی دارد . دوستانی که نفروخته اند خیلی در فروش عجله نکنند شاید در اخر وقت دوباره صف شود .

/ 0 نظر / 6 بازدید