حمایت

بازار امروز با حمایت حقوقی ها مثبت شده است دوستان سهم هایی که ازلحاظ بنیادی مشکل ندارند را خرید نماید وارد هر سهمی نشود

فعلا قندی ها در مدار نزول هستند

گکل سهم مناسبی است که قعلا بازار به دلیل ماجرای بهره مالکانه بالا از ان میترسد

فاراک برای فقط نوسان گیری در کف قیمتی مناسب میباشد تحریم ها شاید در اینده روند سوداوری فاراک را با مشکل مواجهه کند

/ 0 نظر / 4 بازدید