جو منفی

بازار امروز شدید منفی بود تا جایی که سهمی مانند ومعادن قبل از افزایش سرمایه مناسب تا حد صف فروش رفت

ریسک بازار بسیار بالا رفته و ورود و خروج از بازار باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد چند روز پیش دو سهم معرفی نمودم یکی ولصنم و دیگری غپینو که امروز غپینو صف خرید شد به نظرم ولصنم هم در کف قیمتی است در تایرا هم طمع نمودیم از دست رفت کزاری سهمی که قبل از مجمع افزایش سرمایه اول صف ایستادیم اما افسوس که ندادند و امروز با بیش از 50 درصد افزایش روبرو شد

ساختمانی ها امروز حرکت خوبی داشتند بیشتر انها پتانسیل رشد دارند

منتظر ثفارس هستیم تا به قیمت مد نظر ما برسد

سفارس نزدیک صد تومان کم ریسک است واقعا با توجه ارزش جایگزینی ان از مفت هم ان ور تر است

/ 0 نظر / 8 بازدید