چه خبر

زامیاد گزارش سال اتی را با با تعدیل منفی تقریبا 20 درصدی گزاش نموده است نکات زیادی توی گزارش شرکت است که خیلی جالب هستند حتما بخونید

فالوم برای سال اینده سود اعلام نموده و علت ان افزایش شدید فروش شرکت می باشد

افست هم سهامدارن خود را سرافزاز کرد سود سال اتی و امسال را تقریبا 94 تومان اعلام نموده مبارک سهامدارن افست

ثمسکن 25 تومان توی مجمع سالیانه خود تقسیم نموده

خکار باز هم تعدیل منفی داد امسال چندمین باری است که تعدیل منفی میدهدسود جدید را 53 تومان اعلام نمود

پارس خزر هم سود اتی را با تهدیل 15 درصدی گزارش نمود

دوستان در مورد شکربن این سهم ننه مرده پارسال هم سود برای 90 اعلام نمود اما نتوانست پوشش بده و برای سال اینده هم باید وضعیت فروش شرکت را دید در کل شرکت محکمی نیست

/ 0 نظر / 4 بازدید