حمایت

امروز صنعت خودرو در بیشتر نمادها شاهد حمایت حقوقی های خود می باشد ریسک صنعت بالاست هر گونه ورودی باید حساب شده و بدون نگاه بلند مدت باشد انتظار خاصی از این صنعت نداشته باشید.

در نماد های سنگ اهنی شاهدداد و ستدهای تعادلی هستیم به نظر تا مشخص شدن وضعیت بهره مالکانه باید صبر کرد .

ونیکی و وتوصا خوب افت میکنند به نظر ازگر دو روی هم منفی بخرند برای یک نوسان کوچک مناسب باشند البته احتمال سقوط هر دو به حوالی 100 تومان وجود دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید