رشد قندی ها

در مورد قندی ها باید عرض کنم هیجان باعث رشد شدید برخی از سهم های این صنعت شد به نظر من ورود همراه با ریسک بالای است بنده هیچ مخالفتی با روند بازار ندارم و نمیتوانم داشته باشم اما به شخصه وارد این صنعت نمیشوم چه قندی ها 10 هزار تومان شوند چه 2 هزار تومان

امروز مقداری سکارون و شپنا خریدم با دید مجمع و در روزهای اتی واذر را در قیمت های حوالی 110 وارد خواهم شد

اگر گزارش بشهاب برای سال اینده مناسب باشد با دید مجمع افزایش سرمایه وارد سهم خواهم شد به اعتقاد بنده شرکت سال اینده افزایش سرمایه را اعمال خواهد نمود

وتوشه هم سهم خوبی است پرتفوی شرکت در حال رشد است و گزینه کم ریسکی میباشد

/ 0 نظر / 4 بازدید